Loading...
Den stora branden i Västmanland 20142018-08-30T06:51:25+00:00

DEN STORA BRANDEN I VÄSTMANLAND 2014

Det är varmt, det är torrt och rejält blåsigt. SMHI varnar för extremt stor brandrisk och det råder sedan länge eldningsförbud. Så är förutsättningarna när den stora skogsbranden i Västmanland bryter ut under juli månads sista dag.

31 juli

13.29 SOS larmas, skogsbrand i Seglingsberg 30*30 m brinner
14.00 nytt larm till SOS, branden sprider sig fort
17.30 400*1,5 km brinner

1 aug

Helikoptrar från försvarsmakten sätts in

2 aug

Brandkåren förbereder evakuering av några boende, brandområde ca 4*5 km

3 aug

Släckningsarbetet pågår för fullt
Måndag den 4 aug är en av de varmaste dagarna under hela sommaren med temperaturer upp mot 34 grader.
Värmen tillsammans med vindstyrkor på 15 sekundmeter innebär att branden sprider sig okontrollerat och gång på gång hoppar över begränsningslinjerna.
12.00 4 200 hektar brinner
15.00 Evakuering av 500 personer bosatta i Gammelby påbörjas

4 aug

14 000 hektar brinner. Norbergs tätort hotas

11 augusti

Även efter att räddningsledaren Lars-Göran Uddholm förklarar att branden är under kontroll fortsätter det att glöda och ryka inne i brandområdet.
En person omkommen och en allvarligt brännskadad, nerbrunna hus och 14 000 hektar brandhärjad skog.
Omkring 1000 personer och 1 700 djur har under de mest dramatiska dygnen evakueras i olika omgångar.
De totala kostnaderna uppskattas till minst en miljard kronor.
I ett 6.300 hektar stort naturreservat samt 1 500 hektar som Sveaskog avsätter i form av en Ekopark, kan grupper om 5-30 personer följa med Nordic Safari in i området på en guidad visning. Här upplever vi brandens skoningslösa förlopp samt hur växter, fåglar och djur snabbt vandrar in och anpassar sig till det nya. Frön från brandberoende växter som t.ex. svedjenävan kan ligga år-tionden i marken och vänta på värmen från en brand. Medan brandgynnade insekter redan finns på plats innan lågorna slocknat.